lördag 30 oktober 2010

2010-10-30 !!!

Allt fler väntar på transplantation

Varje år genomförs omkring 600 organtransplantationer i Sverige, men väntelistan för organtransplantation är i dag längre än någonsin. Sedan årsskiftet har antalet svårt sjuka som behöver ett eller flera organ vuxit från 628 till 750 personer.
Av de som är i behov av transplantation väntar i dag 34 personer på donation av hjärta. När hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod uppstår hjärtsvikt. Blir den svår och patienten inte svarar på standardbehandling uppstår behovet av en hjärttransplantation. En vanlig orsak till hjärtsvikt är att patienten haft en eller flera hjärtinfarkter som förstört för stor del av hjärtmuskulaturen. Andra orsaker till transplantation kan vara inflammatoriskt uppkomna hjärtmuskelskador, medfödda hjärtfel eller svårare klaffsjukdomar.
Lungtransplantation kan vara den enda möjliga behandlingen vid lungemfysem, lungfibros och cystisk fibros. 26 personer väntar i dag på donation av lunga.
Väntetiden för hjärt- eller lungtransplantation varierar, vissa kan få vänta i flera år. Faktorer som påverkar väntetiden är bland annat organtillgången, blodgrupp, kroppsstorlek, om man behöver en eller två lungor eller behöver byta både hjärtat och lungorna. 2009 genomfördes 55 transplantationer av hjärta och 50 av lunga, samt en transplantation av hjärta och lunga.
I samband med Europeiska donationsdagen den 23 oktober lyfter Donationsrådet och Socialstyrelsen frågan om organ- och vävnadsdonation. Syftet är att få fler svenskar att aktivt ta ställning till organ- och vävnadsdonation samt sprida budskapet att det behövs fler donatorer för att rädda fler liv.
Fakta om donation och transplantation• Varje år genomförs omkring 600 organtransplantationer och 800 vävnadstransplantationer i Sverige.
• Varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. När den avlidne har uttryckt sin vilja så är det den som gäller.
• Om viljan är okänd är det de närstående som får tolka den avlidnes inställning till donation. Transplantationslagen bygger på att alla förväntas vara positiva till donation om viljan är okänd.
• Tre sätt att göra sin vilja känd:
- Anmälan till donationsregistret, www.donationsradet.se
- Informera närstående
- Fylla i ett donationskort (finns bland annat på apotek) och förvara i till exempel plånbok
• Av de cirka 100 000 personer som avlider varje år så kan få bli aktuella för organdonation, bara cirka 200-250. För att kunna donera organ måste dödsfallet ske på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling.
• De organ man idag transplanterar i Sverige är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarm.
• Vävnader som transplanteras är främst hornhinnor och hjärtklaffar, men också hud och benvävnad.
• Det finns ingen åldersgräns för att donera organ eller vävnader.

På www.donationsradet.se finns mer information om donation och transplantation.
När man läser denna texten blir man helt förtvivlad nu ser jag varför de satte en prio 1 på Lars my God hur skall han få sina organ detta är nästantill  omöjligt =(
Skicka en kommentar