onsdag 15 december 2010

Underbara ECMO

Maskin syresätter blodet utanför kroppen

Svårt sjuka hjärtpatienter, eller patienter med livshotande hjärtsvikt, kan på Akademiska sjukhuset få en behandling som kallas ecmo (extracorporeal membran oxygenering). Det betyder att hjärtat och lungorna får avlastning genom att blodet syresätts utanför kroppen i en maskin. På så sätt kan hjärtat få vila och försöka återhämta sig utan påfrestningar.
- Det är dock bara ett fåtal patienter varje år som behöver hjärtecmo-behandlingen. En rad andra behandlingar måste testas först, detta är en sista utväg eftersom behandlingen innebär stora risker och är tung för patienten, säger Kristiina Hersio, ecmo-ansvarig läkare på Akademiska.

Patientens hjärta kan alltså avlastas för att vila och läka med hjälp av ecmo-maskinen. Behandlingen kan variera mellan några dagar och upp till några veckor. Vi har startat samarbete med vår intensivvårdshelikopter och kan i framtiden hjälpa till att transportera ecmo-patienter mellan olika sjukhus i hela Sverige, säger Kristiina Hersio.

Den första ecmo-behandlingen utfördes på sjukhuset i december 2007. Hittills har åtta patienter behandlats.
Skicka en kommentar