måndag 10 oktober 2011

Missing U Monday !!

Vaknade försökte få upp Joel med det var ju inte det enklaste ungen var halvdöd vänder på dygnet under helgen han kom iväg till slut till skolan och utan frukost han har nog glömt vad pappa sa till honom på seansen, shit vad det är tråkigt på jobbet men det spelar nog ingen roll var jag är i världen livet är ju tråkigt utan min älskade det var övertid idag men orkade inte en sekund till har en del måsten här hemma om vi säger så , handla, laga mat , fortsätta med tvätten som jag inte blev färdig med igår sen umgås med mina ungar innan de blir allt för upptagna av sitt ..så jobba över det gör jag inte på ett tag för att jag orkar helt enkelt inte ..

Skallebank har jag med fy vad jag är ynklig det är så synd om mig känns ibland att jag bara klagar i min blogg men var skall jag annars bli av med mina frustrationer om mitt jobbiga ensamma liv........

Älskade Lars saknar dig varje dag du inte finns på jorden , du var min styrka när jag var svag , hjälp mig orka med livet utan dig love you 4 ever din DeliciaT4 skolan ja vad skall jag säga när jag var på föräldrar möte och rektorn så stolt över sin skola berättar om hur mobbing finns inte på denna skolan ja ni har fel det finns elever som är så utsatta så jag blir minsann upprörd skärpning !!!eleverna påpekar gång på gång om problemet lyssna på dem för böveln och det är inte mina barn jag skriver om och om det hade varit det så hade jag polis anmält detta utan tvekan


T4-skolan arbetar enligt skollagen och diskrimineringslagen SFS 2008:567 samt tillägget om elevers delaktighet SFS 2008:946. Enligt plan mot kränkande behandling (skollagen 6 kap 8§) och likabehandlingsplan(Diskrimineringslagen 3kap 16§).
Lagarnas ändamål och tillämpningsområde
Dessa lagar har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen har också till ändamål att motverka all form av kränkande behandling.
T4-skolans plan för kränkande behandling/likabehandlingsplan ska främja barns och elevers lika rättigheter. Planen riktar sig till alla dem som arbetar på skolan (anställda och elever) och till elevernas föräldrar. Det är mycket viktigt att inte bara personal och elever är väl förtrogna med handlingsplanen, utan även föräldrar. Ett bra samarbete mellan hem och skola gynnar arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering.
T4-skolan har en Likabehandlingsgrupp (LBG). Gruppens primära uppgift är att motverka och förebygga all form av kränkande behandling på skolan. LBG arbetar för en tydlig inställning mot kränkande behandling och att det alltid är de vuxnas ansvar att förebygga och stoppa mobbning. LBG involverar samtliga vuxna på skolan i detta arbete. Till sin hjälp i arbetet har LBG skolans kamratstödjare. I varje klass från år 4 väljs det två elever som utmärker sig för att vara bra klasskompisar. Kamratstödjarnas främsta uppdrag är att vara vaksamma och uppmärksamma LBG vid misstanke om mobbning. Kalaspuffar ska vara goda förebilder för skolkamrater och ta avstånd från mobbning och kränkningar. LBG ska vara övrig skolpersonal behjälplig i arbetet mot kränkande behandling och arbetar för alla tre rektorsområdena på T4-skolan.Skicka en kommentar